Treat your home  ·  10% off EVERYTHING* code: ARTFORALL10  ·  15% off $1000+ code: ARTFORALL15  
  Treat your home  
10% off EVERYTHING* code: ARTFORALL10  ·  15% off $1000+ code: ARTFORALL15
  Treat your home  
10% off EVERYTHING* code: ARTFORALL10  ·  15% off $1000+ code: ARTFORALL15

Artist's description:

Eerst met roller achtergrond kleur (acryl) op gebracht, oranje, Napels geel en wit. Zand er op, beetje uitgesmeerd met de handen. Daarna schilderij op zijn kant gezet en bruine plakkaat verf uit laten lopen. Blijkbaar was hij nog behoorlijk nat. Oranje acrylverf (waterig) uit laten lopen over het gele stuk. Oranje en Bruin mengden zich. Plan opgepakt om de boomstammen met bruine verf van boven naar beneden te laten lopen, hij liep meteen zo uit zoals boom kruin nu is, dat kwam me goed uit. Daarna van boven naar beneden op kant gezet, waardoor de boomstammen ontstonden. Aan de wortels was het ook weer natter dan daarboven, dus liep hij weer uit, waardoor er schaduw ontstond. Het was buiten en begon te regenen, Sven kwam thuis met vriend dus gevraagd of een kon helpen het naar binnen te dragen. De een was sneller dan de ander, dus hup weer nieuwe uitlopers. Vervolgens hielden ze hem op de kant, waardoor de korte boomstammen nog even uitliepen. Dat zijn bomen verder weg zei vriend van Sven, niets meer aan doen, ok naar binnen dan maar. Eenmaal binnen liep hij me toch te veel uit, kachel er op en de föhn. Nu vraag ik me af, die bomen, komt dat door de plakkaat verf? Dat gebruik ik nl nooit meer. De juiste mensen waren op de juiste plek en de juiste acties werden uitgevoerd. Heel bijzondere ervaring.
First with roller put on background color (acrylic) , orange, naples yellow and white. Sand smeared with the hands. Then painting on its side and put brown gouache run out. Apparently, he was still pretty wet. Orange paint (watery) run on the yellow piece. Orange and Brown mingled. Plan arrested for the trunks with brown paint from top to bottom to let go, so he immediately went out like tree crown and that suited me. Thereafter, from top to bottom put on the one side, through which the trunks arose. At the root it was also wetter than up there, so he went out again, making plenty of shade. It was outside and it started to rain, Sven came home with friend so asked if they could help it carry inside. One was faster than the other, so new offshoots. Then they kept him on the side, making the short trunks. These are trees further away said the friend of Sven, nothing more to do. Once inside it really had to dry fast, because of the mingling. The right people had been executed in the right place and the right actions. Very special experience.

Materials used:

Acrylic, plakkaat

Africa (2012)

$16,834.50

  • Artwork description
  • Returns and refunds
    We want you to love your art! If you are not completely satisfied with your purchase you can return it free within 14 days, no questions asked. Learn more
  • Artist Reviews (35)
  • Make an offer on this artwork

This artwork is sold by Tiny de Bruin from Netherlands

×
Would you like 10% off?