Artist's description:

Una panoràmica del carrer Marià Lavèrnia ( al turó de la Rovira ), amb les torres de l'antiga central elèctrica del Besós, el 22@ i el mar de fons. Aquesta vista ja no existeix. Vaig fer la pintura just quan estaven remodelant el carrer.
Les ombres projectades sobre la sorra del camí són el tema principal de l'obra, i els fanals m'ajuden a crear una il·lusió de perspectiva.

Una panorámica de la calle Marià Lavèrnia (en el "turó de la Rovira"), con las torres de la antigua central eléctrica del Besós, el 22 @ y el mar de fondo. Esta vista ya no existe. Hice la pintura justo cuando estaban remodelando la calle.
Las sombras proyectadas sobre la arena del camino son el tema principal de la obra, y las farolas me ayudan a crear una ilusión de perspectiva.

Google translation:
A panoramic street Maria Lavernia ( turó de la Rovira ), with the towers of the old power plant Besos, 22 @ and sea as background. This view no longer exists. I just paint it when they were remodeling the street.
The shadows on the sand of the road are the subject of the work and the streetlights help me to create an illusion of perspective.

Materials used:

oils

El carrer de Marià Lavèrnia (2015)

$218.93

  • Artwork description
  • Shipping
  • Returns and refunds
    We want you to love your art! If you are not completely satisfied with your purchase you can return it free within 14 days, no questions asked. Learn more
  • Artist Reviews (1)
  • Make an offer on this artwork

This artwork is sold by Víctor Serrano Susín from Spain

×
Would you like 10% off?