Original artwork description:

mùa lá đỏ
Hà Nội mùa lá đỏ không chỉ vào mùa thu!
Không cần đợi đến mùa thu “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”. Mà ngay những ngày đầu năm, vào giữa tháng Ba, khi chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, người Hà Nội lại có dịp chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời. Mùa lá đỏ – mùa Hà Nội thay chiếc áo xinh đẹp tựa nàng tiên giáng trần! Và bức tranh “Mùa lá đỏ” đã dựng nên một khung cảnh mang đậm chất thơ như thế.

Materials used:

acrylic

Tags:
#landscape painting #red tree landscape #falling leaves painting #hanoi autumn #red season leaves 

Red leaf season (2019)

Acrylic painting 
by Anh Tuan Le le

£1,562.62 Alert

Original artwork description
Minus

mùa lá đỏ
Hà Nội mùa lá đỏ không chỉ vào mùa thu!
Không cần đợi đến mùa thu “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”. Mà ngay những ngày đầu năm, vào giữa tháng Ba, khi chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, người Hà Nội lại có dịp chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời. Mùa lá đỏ – mùa Hà Nội thay chiếc áo xinh đẹp tựa nàng tiên giáng trần! Và bức tranh “Mùa lá đỏ” đã dựng nên một khung cảnh mang đậm chất thơ như thế.

Materials used:

acrylic

Tags:
#landscape painting #red tree landscape #falling leaves painting #hanoi autumn #red season leaves 
14 day money back guaranteeFree returns

14 day money back guaranteeLearn more


Visit Anh Tuan Le le shop

Anh Tuan Le le

Location Vietnam

About
Hello and welcome, my name is Le Anh Tuan and I was born and live in Hue city in Vietnam. After graduating from Hue University of Arts, I started painting... Read more

View all